Contact

Company Name: Hangzhou Qiandao Lake Fishing Tackle Manufacturing Co., Ltd.
Contact Person: wangxiaojie
Address: No.22 Nan San Road 2, Qiandaohu, Hangzhou, Zhejiang, China
Zip: 310000
Telephone: 86-0571-64883657
Fax: 86-0571-64881680
Mobile: 86-0571-13968106915-0
Website: http://www.cnfishing-net.com